Факультет засновано 1932 року. Це був період розвитку сільськогосподарського виробництва, тому виникла потреба у підготовці спеціалістів – організаторів-технологів виробництва тваринницької продукції. Вже у 1933 – 1934 рр. у структурі факультету були сформовані кафедри спеціальної і загальної зоотехнії, розведення, годівлі сільськогосподарських тварин та інші. Організатором і першим деканом зоотехнічного факультету протягом 1932 – 1938 р.р. був доцент Й.І. Хоцянівський – висококваліфікований фахівець, справжній знавець своєї справи. За короткий час він зумів укомплектувати провідні кафедри факультету професійними кадрами. Так, на кафедру розведення сільськогосподарських тварин був запрошений професор І.І. Клодницький, який одержав блискучу спеціальну освіту в Німеччині (Фрейбурзький університет).

Уже працюючи в Росії, в 1940 р. він захистив докторську дисертацію з племінної справи у скотарстві. За свідченнями колишніх студентів, І.І. Клодницький був чудовим лектором і вміло передавав свої знання молоді. Кафедру спеціальної зоотехнії з 1935-го по 1937 рр. очолював уже відомий на той час вчений, майбутній академік ВАСГНІЛ М.Д. Потьомкін, який після закінчення Московського сільськогосподарського інституту в 1910 р. був відряджений до Швейцарії, де вдосконалював свої знання із зоотехнії у відомого в Європі заводчика по симентальській породі великої рогатої худоби І.Кеппелі. Як визначний фахівець з вдосконалення безпородної низькопродуктивної худоби, що розводилася в Росії, професор М. Д. Потьомкін у 1913 – 1914 рр. перебував за кордоном, де здійснював відбір, закупівлю і відправку в Росію племінних тварин симентальської породи. Завдяки цій його роботі було створено кілька племрозплідників симентальської худоби, в тому числі в Україні. У довоєнний період кафедрою зоогігієни в різний час завідували професори М.Г. Поширов та В.І. Упоров. Але, на жаль, архівні матеріали про їх педагогічну та наукову діяльність не збереглися.

Відомий фахівець у галузі зоогігієни, автор фундаментального підручника з цієї дисципліни професор А.К. Скороходько очолював цю кафедру у повоєнні 1946 – 1948 рр. Першим завідуючим кафедрою годівлі сільськогосподарських тварин у 1934 – 1941 рр. був доцент С.Й. Ерлер. За спогадами колишніх студентів і колег, він добре знав свою дисципліну і вмів зацікавити студентів глибокими змістовними лекціями. Під його керівництвом розпочалися дослідження хімічного складу місцевих кормів. У післявоєнний період С.Й. Ерлера змінив доцент Я.Г. Протас, який завідував кафедрою в 1946 – 1953 рр. У довоєнний період на кафедрах зоотехнічного факультету працювали відомі вчені в галузі тваринництва. Саме вони визначали обличчя факультету – якість підготовки зоотехнічних кадрів. Проте, як уже згадувалося, в 1937 р. зоотехнічний факультет був обєднаний із ветеринарним для підготовки єдиних фахівців тваринництва – ветеринарних лікарів широкого профілю. У повоєнний час зоотехнічний факультет провів набір на І курс лише в 1949 р. Першим деканом відновленого зоофаку був доцент І.Г.Батуревич, який працював на цій посаді до 1952 року. Чимало зусиль і енергії він віддав створенню нового факультету. Незважаючи на те, що основні кадри зоофаку вже існували і працювали на ветеринарному факультеті, необхідно було запросити цілий ряд спеціалістів з годівлі, розведення, загальної зоотехнії, інших дисциплін. Цю роботу продовжив доцент М.З. Чорний, який з 1952-го по 1961 рр. одночасно завідував кафедрою годівлі і очолював факультет. За час роботи М.3. Чорного факультет був поповнений кваліфікованими науково-педагогічними кадрами з конярства, вівчарства, годівлі й біохімії.

Тривалий час (1961 – 1968 рр.) поєднував роботу завідуючого кафедрою зоогігієни і основ ветеринарії з роботою декана зоотехнічного факультету доцент М.Ф. Гудков. За цей період усі кафедри факультету, включаючи загальноосвітні, були повністю вкомплектовані кадрами. Кафедру спеціального тваринництва очолив професор О.А. Соловйов, годівлі сільськогосподарських тварин – професор П.В. Лазаревич, розведення – професор В.Н. Фесик. Значно збільшилась корисна площа спеціальних кафедр та аудиторного фонду за рахунок надбудови над корпусом № 4 третього поверху, що було здійснено в 1967 – 1968 рр., внаслідок чого кафедри крупного і дрібного тваринництва, іноземної мови, а пізніше – генетики та розведення одержали по кілька кімнат і окремих аудиторій.

НДІ – « Птахівництва» створений в 2001 році, наказ № 117 від 28.04. 01 р Міністерства АПК України.

Лабораторії:

  • міжфакультетська науково-дослідна лабораторія біохімічних і гістохімічних методів дослідження при кафедрі органічної і біологічної хімії;
  • між кафедральна науково-дослідна лабораторія аналізу кормів та продукції тваринництва при кафедрі технологія кормів та годівля сільськогосподарських тварин.

Наукові школи:

  • доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента УААН Миколи Захаровича Басовського, який за своє життя підготував: 8 докторів, 18 кандидатів сільськогосподарських наук;
  • доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Євгена Івановича Адміна, який за своє життя підготував: 2 доктора, 21 кандидата сільськогосподарських наук;
  • доктора біологічних наук, професора, дійсного члена Української АН національного прогресу, дійсного члена Нью-Йоркської АН та дійсного члена Російської АВН, заслуженого працівника вищої школи України Олексія Івановича Кононського, який на сьогоднішній день підготував: 2 академіки УААН, 4 докторів сільськогосподарських наук, 5 кандидатів сільськогосподарських наук;
  • доктора сільськогосподарських наук, професора Леоніда Сидоровича Дяченко який на сьогоднішній день підготував: 1 докторів сільськогосподарських наук, 14 кандидатів сільськогосподарських наук;
  • доктора біологічних наук, професора Віктора Івановича Бесуліна, який на сьогоднішній день підготував: 1 академіки УААН, 1 докторів сільськогосподарських наук, 5 кандидатів сільськогосподарських наук;
  • доктора сільськогосподарських наук, професора, члена –кореспондента УААН Івана Адамовича Рудика, який на сьогоднішній день підготував 8 кандидатів сільськогосподарських наук;
  • доктора ветиринарних наук, професора, дійсного члена Міжнародної Академії ветеринарних наук , дійсного члена Міжнародної Академії біоенерготехнології Анатолія Мефодійовича Нінітенка, який на сьогоднішній день підготував: 1 доктора ветеринарних наук і 8 кандидатів ветеринарних та сільськогосподарських наук.

Сьогодні співробітники факультету працюють , щоб забезпечити конкурентоспроможність студентів-випускників за рахунок відкриття нових напрямів підготовки і спеціалізацій, які характеризуються підвищеним попитом на європейському ринку праці, та через міжнародне співробітництво з навчальними закладами і науковими установами країн Європи (Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, Голландії).