Володіння англійською мовою відкриває широкі можливості для студентів та викладачів нашого університету, зокрема, проходження стажування та навчання в країнах Європейського Союзу та Північної Америки.

Студенти, окрім занять з іноземної мови, мають змогу поглибити навики володіння іноземною мовою та професійною термінологією на відкритих заняттях, що викладаються іноземною мовою науково-педагогічними працівниками нашого університету.

Асистентом кафедри паразитології та фармакології Підборською Раїсою Володимирівною була проведена відкрита лекція з дисципліни «Ветеринарна фармакологія» англійською мовою на тему: «Drugs of oxidants group. Drugs of iodine, chlorine and sulfur groups», для студентів ветеринарної медицини 2 СП(С) курсу. Матеріали лекції включали сучасні лікарські засоби та досягнення ветеринарної практики. Лекція була викладена професійно, із супроводом навчального відео. Матеріал подано доступно для розуміння студентів та цікаво. Студенти охоче долучалися до дискусії англійською мовою.

Антіпов А.А., завідуючий кафедрою паразитології та фармакології, доцент

Шаганенко В.С., канд.. вет. наук, асистент кафедри паразитології та фармакології