Практична складова займає надзвичайно важливе місце у підготовці фахівців економічного профілю. Тому, з метою поглиблення набутих теоретичних знань та отримання практичних навиків з дисципліни «Страхові послуги», студенти 4 курсу, 4 групи економічного факультету мали змогу відвідати Білоцерківську філію страхової компанії «Княжа», яка є лідером на вітчизняному ринку страхування. Зі студентами було проведено круглий стіл на тему: "Страхові посередники в системі реалізації страхових послуг". Під час круглого столу студенти мали змогу ознайомилися із сучасними методами та принципами організації роботи СК «Княжа», роллю посередників у процесі реалізації страхових послуг, особливостями та умовами роботи страхових агентів, етапами процесу продажу страхових послуг та асортиментом страхових послуг.