Навчальний процес у вузі являє собою сполучення лекцій, семінарських, лабораторних, практичних занять, консультацій, самостійної роботи студента з підручником й іншими літературними джерелами.

Перед викладачами стоїть завдання – навчання методиці самостійного придбання знань, вироблення в студентів прагнення обновляти їх впродовж всього життя, стимулювати розвиток пізнавальних здатностей студентів. Можливо, більш важливе завдання сучасної освіти полягає в тренуванні інтелекту, логічного мислення засобами загальнонаукового підходу, зокрема із читанням лекцій проблемного характеру (лекція-діалог, лекція-прес-конференція тощо), що відтворює реальні форми взаємодії викладача і студента, які обговорюють теоретичні питання.

Виходячи з цього і досвідченим науковцям та молодим викладачам є надзвичайно корисним взаємовідвідування відкритих лекцій, адже лекція – один з найважливіших моментів передачі естафети знання. На біолого-технологічному факультеті вже стало доброю традицією підвищувати свою фахову та педагогічну кваліфікацію, відвідавши відкриті лекції колег. Складно переоцінити знання з біохімії тварин у формуванні висококваліфікованого фахівця – лікаря ветеринарної медицини чи технолога з виробництва продукції тваринництва. Днями викладачі мали змогу відвідати відкриту лекцію доктора сільськогосподарських наук професора Світлани Іванівни Цехмістренко та послухати наріжні питання з обміну білків у організмі тварин. Необхідно відзначити високу ефективність лекції, адже лектор подає матеріал ясно й логічно; дає можливість студентові зрозуміти основні принципи предмета; дотримується послідовності в курсі; демонструє ґрунтовне знання предмета; витримує правильний темп у викладі; включає у виклад матеріал, що важко знайти в книгах.

Доцент кафедри біохімії В.М. Поліщук